MEDIA CENTER

Tin tức

2021/10/08
Tin tức

Chính quyền thành phố Đài Bắc hoạt động không sử dụng giấy, hướng tới sự thân thiện với môi trường nhờ Nền tảng biên lai điện tử do TPIsoftware hỗ trợ

Trở lại