CBDC Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương

Kỷ nguyên mới của tiền kỹ thuật số

Trang chủ

icon-arrow

Giải pháp

icon-arrow

Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương

Tài chính kỹ thuật số không ngừng phát triển

Nắm bắt xu thế Tiền tương lai để hòa nhập tài chính

Để đáp ứng xu hướng "không dùng tiền mặt" và tương lai dùng Tiền kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC) là phương thức tiền tệ mới, chúng tôi giúp bạn phát triển tùy chọn thanh toán với kiến trúc hai cấp được Ngân hàng Trung ương ủy quyền, bảo mật cao, độ tin cậy và rủi ro thanh toán thấp để đạt được sự đổi mới tài chính toàn diện mà không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh ngân hàng truyền thống.

Chúng tôi có chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo sự tin tưởng của cộng đồng

Chúng tôi duy trì ba nguyên tắc để giúp bạn bước vào tương lai dùng tiền kỹ thuật số: không ảnh hưởng đến hệ thống hiện có, cùng tồn tại với hệ thống hiện có, liên tục đổi mới và cải tiến hiệu quả.
 • Niềm tin của cộng đồng

  Kiến trúc hai tầng

  Do Ngân hàng Trung ương phát hành cho các ngân hàng thương mại và cho người tiêu dùng sử dụng

 • Giao diện nhanh

  Lập kế hoạch phần mềm trung gian API

  Hoàn thành kế hoạch API cho phần mềm trung gian để đạt được hiệu quả nhanh chóng

 • Tích hợp đầy đủ

  Thực hiện quy trình một cửa

  Phát triển Frontend App / Web, giao diện trung cấp, phát triển hệ thống phụ trợ và kết nối CBDC của Ngân hàng Trung ương

 • Bảo mật cao

  Kiến trúc HA (Hexagonal Architecture)

  Triển khai với kiến trúc có tính sẵn sàng cao để đảm bảo tính ổn định và bảo mật giao dịch

Khung ứng dụng

Chúng tôi cung cấp kế hoạch toàn diện và triển khai quy tắc một cửa của CBDC mà không ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng hiện có.

Trực quan hóa hệ sinh thái tiền kỹ thuật số mới

 • Luôn dẫn đầu

  Nhà tiên phong trong giải pháp CBDC và nắm bắt thị trường

 • Phát triển mạnh nhờ tài chính kỹ thuật số

  Bắt kịp với sự đổi mới tài chính và xu hướng thanh toán kỹ thuật số để nâng tầm thương hiệu của doanh nghiệp

 • Khai phá tiềm năng

  Kết hợp nhiều mô hình kinh doanh hơn và phân tích hồ sơ khách hàng để cung cấp các dịch vụ tốt hơn và xây dựng các chiến lược kỹ thuật số hiệu quả

Chúng tôi xây dựng các dịch vụ tài chính toàn diện cho tất cả khách hàng
Bằng cách khuếch đại ứng dụng và đa dạng hóa dịch vụ
 • Thanh toán

 • App, Chuyển khoản ngân hàng trực tuyến

 • Giao dịch Ngoại hối

 • Mua sắm trực tuyến

 • Phiếu giảm giá

Tình huống CBDC

  Tổ chức tài chính: CBDC Middleware

  Để đáp ứng nhu cầu cung cấp giải pháp CBDC của Ngân hàng Trung ương, TPIsoftware đã giúp các ngân hàng triển khai phần mềm trung gian CBDC từ việc xây dựng các hệ thống toàn diện bằng cách tích hợp hệ thống bên trong và bên ngoài với thời gian triển khai rút ngắn, kinh nghiệm phong phú và tuân thủ quy định. Các thử nghiệm như ví CBDC, thanh toán, trao đổi, rút tiền và chuyển khoản, v.v. đã được tiến hành để tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ tài chính kỹ thuật số sáng tạo và đa dạng.

Để tìm hiểu thêm, hãy ghé thăm