Đối tác

Đối tác

Cùng nhau chúng ta hùng mạnh hơn

Chương trình giới thiệu

Tại sao nên trở thành đối tác của TPIsoftware

Chương trình đối tác chiến lược của chúng tôi nhằm mục đích tạo ra mối quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi để thúc đẩy tăng trưởng chung, tăng doanh thu và mang lại giá trị cho khách hàng với nền tảng trung gian linh hoạt, an toàn và tuân thủ quy định để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số và tạo nhiều cơ hội kinh doanh!

 • Chia sẻ thành công

  Chúng tôi áp dụng mô hình kinh doanh chia sẻ thành công để xây dựng quan hệ đối tác minh bạch, cởi mở và đáng tin cậy.

 • Công nghệ bậc nhất

  Các công nghệ tiên tiến và hướng đến tương lai của chúng tôi cung cấp các mô hình kinh doanh khác biệt để tận dụng lợi thế cạnh tranh của bạn.

 • Thúc đẩy doanh thu

  Chúng tôi giúp bạn tăng cường chuyển đổi bán hàng với hỗ trợ tiếp thị, bán chéo và bán thêm dựa trên doanh thu.

 • Hỗ trợ đối tác

  Chúng tôi đào tạo toàn diện với các khóa học cơ bản và nâng cao nhằm trang bị cho bạn những kiến ​​thức cần thiết về sản phẩm.

Cách chương trình của chúng tôi tối đa hóa các giá trị được chia sẻ

 • Mở rộng phạm vi tiếp cận thị trường nhanh hơn

  Hợp tác với chúng tôi có thể tối đa hóa phạm vi tiếp cận tập thể để tăng dữ liệu khách hàng và mở rộng hệ sinh thái của bạn.

 • Tạo doanh thu và lợi nhuận

  Mở rộng các dịch vụ của bạn với các sản phẩm bổ sung cho riêng bạn để nắm bắt các cơ hội kinh doanh và tạo ra các nguồn doanh thu mới.

 • Tạo ra chuỗi giá trị thông qua thành công chung

  Chúng tôi thiết lập mối quan hệ lâu dài, cùng có lợi bằng cách cung cấp nhiều hỗ trợ như về chuyên môn để thúc đẩy tiềm năng của bạn và cùng nhau phát triển.

 • Thúc đẩy đổi mới và cải tiến liên tục

  Tận dụng sức mạnh của quan hệ hợp tác giữa các đối tác để khởi động các chiến lược đổi mới và hướng đến lợi nhuận bằng cách chia sẻ ý tưởng.

Quá trình trở thành đối tác

 • 1

  Cho phép

 • 2

  Đào tạo

 • 3

  Tiếp cận
  thị trường

 • 4

  Thực hiện

 • 5

  Hỗ trợ

 • 6

  Phát triển

Gặp các đối tác của chúng tôi

Hãy cùng nhau phát triển lợi nhuận

Hãy cùng nhau phát triển lợi nhuận Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu với quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi Hãy trở thành đối tác của chúng tôi ngay hôm nay