GreenSwift là nền tảng quản lý bền vững

Định hình một tương lai xanh hơn

Con đường của bạn đạt mục tiêu không làm tăng khí thải nhà kính

Xây dựng hệ sinh thái ESG cho chuyển đổi xanh

Biến đổi khí hậu đã thúc đẩy các doanh nghiệp tạo sáng kiến xanh trên toàn cầu. Nền tảng GreenSwift xem việc quản lý IT bền vững là cốt lõi, cung cấp việc xác minh lượng khí thải carbon, quản lý carbon cũng như thu thập, tính toán, phân tích và xác minh dữ liệu để quản lý dữ liệu ESG. Kết hợp với các chuyên gia tư vấn bên ngoài và nhóm xác minh bên thứ ba, chúng tôi giúp các doanh nghiệp chuẩn bị cho việc công bố thông tin, giảm lượng khí thải, kinh doanh carbon và hơn thế nữa để đạt được các mục tiêu phát triển bền vững.

Đạt được các mục tiêu ESG với chiến lược quản lý dữ liệu carbon

Bắt kịp xu thế và tuân thủ quy định để xác minh nguồn khí thải carbon.
 • Tích hợp dữ liệu

  Quản lý dữ liệu rải rác

  Tích hợp dữ liệu nhiều địa điểm, phòng ban và năm khác nhau để kiểm soát rủi ro và chi phí hiệu quả

 • Cộng tác trên đám mây

  Tiện lợi & Hiệu quả

  Lưu trữ và đồng bộ hóa dữ liệu theo thời gian thực để các nhóm làm việc cùng nhau với khả năng bảo mật dữ liệu cao

 • Hợp lý hóa quy trình

  Xác minh và truy cập có hệ thống

  Hướng dẫn quy trình có hệ thống và kiểm soát truy cập thông qua xác minh với chi phí thấp

 • Tuân thủ quy định

  Căn chỉnh theo khung

  Làm nổi bật cơ sở dữ liệu CEF và các mẫu báo cáo mới nhất để xác minh và đảm bảo tuân thủ quy định

Quá trình khử cacbon theo dữ liệu

Chúng tôi cung cấp quy trình phân tích và thu thập dữ liệu mở một cách minh bạch để giúp các doanh nghiệp công bố dữ liệu ESG và cải thiện tính bền vững của doanh nghiệp.

 • Thu thập và xác minh dữ liệu liền mạchThu thập dữ liệu từ nhiều nguồn và đảm bảo tính chính xác và đầy đủ thông qua các quy trình nghiêm ngặt để ra quyết định.
 • Trực quan hóa dữ liệuChuyển đổi dữ liệu thành biểu đồ dễ hiểu để phân tích và diễn giải tốt hơn.
 • Tính toán khí thải chính xácLiên tục xác minh và kiểm tra việc tuân thủ các tiêu chuẩn, quy định hoặc nguyên tắc để tính toán chính xác.

Khung ứng dụng

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tích hợp dữ liệu ESG toàn diện để giúp bạn xây dựng quy trình xác minh lượng khí thải carbon với sự tích hợp của các nhóm xác minh và tư vấn bên ngoài.

Dịch vụ Cloud cho dữ liệu bền vững

  Xác minh nguồn khí thải carbon

  Hướng dẫn quy trình và tài liệu

   Cài đặt kế hoạch xác minh

   Đăng ký xác minh

   Thiết lập ranh giới

   Tạo báo cáo

   Xác thực nguồn khí thải

   Xác minh nội bộ và bên ngoài

  Nguồn gốc khí thải cacbon

  Định lượng và lập tài liệu về nguồn gốc khí thải cacbon của sản phẩm

   Mục tiêu & Phạm vi

   Đăng ký xác minh

   Đánh giá tác động

   Giải thích và báo cáo kết quả

  Quản lý khí thải carbon

  Phân tích dữ liệu và quản lý giảm khí thải

   Cơ sở dữ liệu yếu tố toàn cầu

   Nhập/Quản lý lịch sử dữ liệu

   Phân tích điểm nóng khí thải

   Đề xuất mục tiêu giảm khí thải

   Quản lý mục tiêu giảm khí thải

  Quản lý dữ liệu ESG

  Thu thập và tiết lộ dữ liệu ESG nội bộ và bên ngoài

   Quản lý dữ liệu ESG nội bộ

   Mẫu báo cáo ESG

   Quản lý dữ liệu bền vững của nhà cung cấp

   Tài liệu tham khảo đầu tư xanh

Quản lý & giảm khí thải Carbon

 • Phân tích điểm nóng nhất

  Kiểm tra các nguồn phát thải carbon thông qua các công cụ trực quan để xây dựng mục tiêu và quản lý giảm phát thải.

 • Chiến lược giảm thiểu carbon

  Đưa ra đề xuất mục tiêu giảm lượng carbon dựa trên các tiêu chuẩn và phân tích toàn cầu để phát triển chiến lược.

 • Quản lý mục tiêu

  Đặt mục tiêu quản lý carbon, theo dõi tiến độ và phân tích dữ liệu theo thời gian thực thông qua biểu đồ và giao diện trực quan.