SysTalk.ai Giải pháp AI xử lý tài liệu

Chuyển từ Dữ liệu sang Thông tin chi tiết bằng OCR được AI hỗ trợ

Trang chủ>

icon-arrow

Giải pháp

icon-arrow

AI xử lý tài liệu

Số hóa dữ liệu Analog được cải tiến

SysTalk.ICR biến đổi dữ liệu thành tài sản chiến lược

Cung cấp độ chính xác và hiệu suất tốt hơn khả năng OCR truyền thống để xử lý các tình huống định dạng tài liệu phức tạp, SysTalk.ai có tính năng SysTalk.ICR được AI hỗ trợ để nhận dạng ký tự thông minh và SysTalk.PUZZLE để tái đào tạo mô hình nhằm hợp lý hóa quy trình xử lý tài liệu cho doanh nghiệp.

Mô hình AI thế hệ kế tiếp để cải tiến quy trình xử lý tài liệu

Các thuật toán AI độc quyền nhằm giải quyết các hạn chế của OCR truyền thống và tối đa hóa giá trị của dữ liệu.
 • Đang xử lý hình ảnh

  Module tiền xử lý

  Tự động sửa lỗi và sửa màu để nâng cao độ nhận dạng chính xác

 • Phát hiện đối tượng

  Mô hình AI độc quyền

  Mô hình AI tự phát triển để tối ưu hóa định vị tọa độ OCR mà không cần tạo mẫu để giảm chi phí đào tạo

 • Tổng quát hóa tình huống

  Tăng cường dữ liệu

  Cơ chế tăng cường dữ liệu đào tạo được tự động tích hợp để mô phỏng các tình huống đa dạng và cải thiện mô hình

 • Bảo trì dễ dàng

  Tự đào tạo

  Cơ chế tái đào tạo để đào tạo dữ liệu đạt khả năng tự bảo trì 100%

Khung ứng dụng

SysTalk.ICR kết hợp với cơ chế tái đào tạo để đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận dạng, giúp bạn dễ dàng tối ưu hóa mô hình và mở rộng các tình huống bằng khả năng tự bảo trì.

Bước vào kỷ nguyên đổi mới nhờ vào AI

 • Công nghệ tiên tiến

  OCR được AI hỗ trợ để đảm bảo nhận dạng chính xác cao

 • Nâng cao năng suất

  Hiệu quả và năng suất tốt hơn với quy trình làm việc hợp lý và giảm thiểu lỗi

 • Độ chính xác cao

  Tích hợp khả năng phân tích văn bản được AI hỗ trợ để đạt độ chính xác cao

Tình huống AI xử lý tài liệu

  Ngành Tài Chính - Bước đệm cho Số hóa tài liệu

  Để đáp ứng khối lượng công việc ngân hàng ngày càng tăng, giải pháp của chúng tôi tiết kiệm gần 52% chi phí thuê ngoài cho các bộ phận thông tin và tài chính số trong ngành ngân hàng bằng cách đơn giản hóa việc xử lý tài liệu. Hệ thống phản hồi có tính năng tái đào tạo mô hình, tích hợp liền mạch dữ liệu được nhận dạng vào hệ thống nội bộ, giúp giảm chi phí vận hành lên tới 45%.