Giải pháp tòa nhà thông minh

Khai thác dữ liệu để tạo sự bền vững

Trang chủ

icon-arrow

Giải pháp

icon-arrow

Tòa nhà thông minh

Hướng tới một tương lai bền vững

Xây dựng các tòa nhà tiết kiệm năng lượng, ít khí thải carbon

Để đáp ứng làn sóng ESG toàn cầu, các doanh nghiệp đã tham gia việc xây các tòa nhà thông minh tiết kiệm năng lượng và ít khí thải carbon. Chúng tôi cung cấp khả năng tích hợp dữ liệu toàn diện từ thiết bị tòa nhà đến phân tích dữ liệu tòa nhà bằng các biểu đồ trực quan để hỗ trợ việc ra quyết định. Chúng tôi tiếp tục tối ưu hóa các chiến lược cho dịch vụ xây dựng doanh nghiệp, lập bản đồ môi trường và thiết bị, giúp doanh nghiệp xây dựng các tòa nhà thông minh xanh và bền vững.

Quản lý tòa nhà dựa trên dữ liệu

Chúng tôi giúp bạn xây dựng hệ thống quản lý vận hành thông minh và bảo trì bền vững thông qua đánh giá thiết bị, triển khai sản phẩm, tích hợp dữ liệu IoT, thông báo dự đoán dữ liệu theo thời gian thực, giao diện đồ họa để giám sát và điều khiển tự động.
 • Tích hợp dữ liệu

  Hình dung

  Trực quan hóa sơ đồ mặt bằng tòa nhà và đồ họa 2D để kết nối ảo với thực tế trong mọi tình huống

 • Khả năng mở rộng hệ thống

  Phần mềm trung gian để tích hợp

  Tích hợp các nhãn hiệu thiết bị khác nhau và hệ thống của bên thứ ba với nền tảng trung gian để cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu

 • Điều khiển tự động

  Tiết kiệm năng lượng

  Kích hoạt liên kết thông minh thông qua điều khiển tự động để cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng tốt nhất cho môi trường

 • Phân tích thông minh

  Phân tích dự đoán

  Triển khai kho dữ liệu và phân tích dữ liệu lớn để dự báo xu hướng trong tương lai cùng với các đề xuất về mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải carbon

Khung ứng dụng

Chúng tôi hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh bằng việc thu thập dữ liệu toàn diện và tích hợp hệ thống.

Tích hợp dữ liệu tốt nhất cho tòa nhà doanh nghiệp

 • Tích hợp thiết bị

  Hỗ trợ tích hợp các tòa nhà, thiết bị mới, thiết bị của bên thứ ba, v.v. với khả năng mở rộng theo chiều ngang.

 • Nhóm dữ liệu

  Một nhóm các chuyên gia dữ liệu có nhiệm vụ giải đáp cấu trúc, giải thích và tích hợp các yêu cầu dữ liệu giữa các hệ thống.

 • Dịch vụ liên tục

  Cung cấp các dịch vụ giá trị gia tăng bổ sung cho các ứng dụng thiết bị xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh năng động.

Tích hợp thiết bị xây dựng chuyên nghiệp và nhóm dữ liệu
Quản lý và bảo trì tòa nhà thông minh
 • Quản lý người thuê nhà

 • Quản lý thiết bị

 • Quản lý không gian

 • Quản lý năng lượng

 • Dịch vụ dữ liệu tòa nhà

Kịch bản tòa nhà thông minh

  Bất động sản - Quản lý tòa nhà thông minh

  Chúng tôi sử dụng công nghệ số để kết nối với các nhà sản xuất thiết bị, tập trung và tích hợp các thiết bị tòa nhà khác nhau và theo dõi trạng thái vận hành tòa nhà để khắc phục sự cố nhanh chóng. Chúng tôi tiếp tục thu thập dữ liệu về năng lượng và môi trường thông qua các cảm biến, đồng thời sử dụng dữ liệu lớn để phân tích và dự đoán mức tiêu thụ năng lượng nhằm cải thiện hiệu quả việc sử dụng năng lượng, thúc đẩy quản lý tòa nhà hiệu quả và trải nghiệm môi trường sống chất lượng cao.

Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập