Dịch vụ khách hàng thông minh π-Type
Thuật toán chính xác, quản lý toàn diện, vận hành đáng tin cậy
Với thuật toán tiên phong, các công cụ bảo trì và quản lý toàn diện, Systalk.Chat cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng thông minh π-Type với độ chính xác cao, đàm thoại thông minh mô phỏng con người.
Systalk.Chat
Công cụ bảo trì Tối ưu hóa bộ não AI
Systalk.Chat cung cấp các công cụ đào tạo giúp tối ưu hóa bộ não AI và các bước tiêu chuẩn, như phân loại từ không xác định dựa trên Corpus, phát hiện xung đột, xác định độ chính xác, v.v...
Quản lý ứng dụng toàn diện
Với 5 điểm nổi bật: nền tảng tin nhắn trò chuyện, quản lý báo cáo, quản lý dịch vụ, quản lý quyền hạn truy cập và quản lý dự án. Việc tự quản lý vận hành có thể thực hiện một cách dễ dàng.
Độ chính xác vượt trội + Thuật toán phù hợp
Kết hợp với Google Bert và thuật toán độc quyền Systalk, Systalk.Chat nắm bắt ý định của người dùng tốt hơn với độ chính xác cao, cung cấp dịch vụ đàm thoại NLU.
Systalk.Chat
SPOT NEWS
SysTalk.Chat
打造𝝿型交談式服務!
VIDEO
首選SysTalk.Chat智能客服
最懂人心的交談式服務
Mô-đun cốt lõi:
Kiến trúc bộ não kép và một quy trình
流程運行模式
流程運行模式
FLOW
Kết hợp bộ não kép và hệ thống API để tạo ra một ngữ cảnh "đối thoại nhiều vòng" và các thiết kế "đối thoại nhiều lần", mang đến cảm giác trò chuyên chân thật.
仿人交談體驗設計
Đối thoại nhiều vòng
Nâng cao tỷ lệ hoàn thành dịch vụ

Giữ lại thông tin + Đặt câu hỏi theo dõi để làm rõ và lấy nhiều thông tin hơn để xử lý các kết quả mơ hồ

Đối thoại nhiều lần
Giảm tỷ lệ rời bỏ

Ghi nhớ các cuộc hội thoại trước đó + Chuyển đổi giữa các luồng khác nhau khi chủ đề thay đổi để cuộc hội thoại không lặp lại

Smart

Tăng tỷ lệ giải quyết trong lần đầu tiên

Fast

Cải thiện hiệu quả dịch vụ

Scalable

Hỗ trợ mở rộng quy mô dự án của bạn

FAQ
Quản lý chung các câu hỏi thường gặp với các phản hồi cố định, cung cấp câu trả lời đúng và chính xác cho các câu hỏi khác nhau theo thời gian thực.

Tạo các cuộc trò chuyện phân cấp

Mô phỏng cuộc trò chuyện của con người
để tránh mất kết nối trong hội thoại.

Câu trả lời đúng cho nhiều câu hỏi

Tìm câu trả lời đúng,
bất kể câu hỏi của khách hàng.

Đánh dấu từ đồng nghĩa và vô nghĩa

Bổ sung dữ liệu từ đồng nghĩa
để cải thiện tốc độ phản hồi.

2 bước so sánh

Bước #1


Chấm điểm dữ liệu lớn

FAQ có thể nhanh chóng so sánh dữ liệu lớn, loại bỏ các mối tương quan từ thấp đến trung bình. Khả năng tính toán thấp

Câu hỏi đã nhận được

Bước 2


So sánh dữ liệu cụ thể

6 thuật toán khác nhau lọc dữ liệu và cho điểm chính xác

NLU
NLU quản lý các câu hỏi và yêu cầu theo ngữ cảnh thông qua "phân loại ý định" và "Nhận dạng thực thể, mô phỏng con người để phát hiện nhu cầu của người dùng và các thông tin chính.
Dịch vụ cá nhân
Phân loại ý định.
Xác định loại dịch vụ
意圖分類
大腦
Nhận dạng thực thể
Trích xuất thông tin chính
意圖分類
Bộ não NLU
Tôi muốn thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng!
Tôi muốn thanh toán hóa đơn thẻ tín dụng!

Sử dụng mô hình ngôn ngữ N-gram, mỗi câu hội thoại được phân tách và vectơ hóa để thu được kết quả giá trị tính năng. Giá trị tính năng được dùng như giá trị cơ sở cho việc định vị không gian véc tơ

Đội ngũ chuyên biệt SysTalk.AI
Hoàn thiện việc nhập 8 quy trình chính
SysTalk.AI gồm một nhóm dịch vụ nhập chuyên biệt, vượt trội trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong phân tích và phân loại một lượng lớn dữ liệu ngôn ngữ, lập kế hoạch cho các quy trình kinh doanh và xây dựng bộ não AI. Nhóm bao gồm các quản lý dự án, giảng viên ngôn ngữ, kỹ sư kế hoạch quy trình. Đội ngũ SysTalk.AI giúp bạn hoàn thiện dự án SysTalk.Chat thành công.
Giải pháp SysTalk.ai
Câu chuyện thành công
Lời chứng thực của khách hàng
Tôi muốn biết thêm thông tin về Chatbot