Giải pháp tự động hóa DevOps

Tối ưu hóa phát triển để phân phối tốt nhất

Trang chủ

icon-arrow

Giải pháp

icon-arrow

Giải pháp DevOps

Tại sao DevOps lại quan trọng

Đạt được chất lượng và tốc độ phân phối với DevOps

DevOps nhằm mục đích giải quyết các thách thức hợp tác giữa nhà phát triển và nhóm vận hành, thúc đẩy đổi mới và không ngừng cải tiến quy trình. Bằng cách tự động hóa việc triển khai và cập nhật sản phẩm liên tục, DevOps đảm bảo khắc phục sự cố theo thời gian thực và chuyển giao đáng tin cậy.

DevOps đóng vai trò là động lực thúc đẩy cộng tác lâu dài.

DevOps có thể cân bằng giữa "phát triển" và "triển khai", tăng hiệu quả và độ tin cậy của việc xây dựng, thử nghiệm và phân phối phần mềm.
 • Phân tích vấn đề

  Đánh giá của chuyên gia

  Tiến hành gợi ý, đánh giá và phân tích phù hợp để xác định các vấn đề và lập kế hoạch thực hiện

 • Hội nhập toàn diện

  Tích hợp mọi nhu cầu

  Tích hợp các hạng mục yêu cầu, chuyển giao và thử nghiệm trong mọi giai đoạn của dự án

 • Thực hiện tiến bộ

  Các giai đoạn tự động

  Tự động hóa việc triển khai theo từng giai đoạn thông qua phát triển, thử nghiệm và tác vụ

 • Hợp tác làm việc nhóm

  Cải thiện hợp tác

  Thúc đẩy hợp tác giữa các nhóm bằng việc tối ưu hóa quy trình làm việc

Khung ứng dụng

Việc tích hợp CI / CD và DevOps xúc tiến quá trình lặp sản phẩm để cung cấp các dịch vụ tối ưu và được cập nhật nhanh hơn cho người dùng.

Triển khai tiến bộ để chuyển giao sản phẩm chất lượng cao

 • Triển khai nhanh chóng

  Giảm 94% thời gian triển khai lại để cập nhật và sửa lỗi nhanh chóng các tính năng của sản phẩm

 • Cải thiện hợp tác

  Tăng cường hợp tác giữa các nhóm Dev và Ops để tạo ra sản phẩm hoặc phản hồi cho doanh nghiệp nhanh hơn

 • Chất lượng tốt hơn

  Giảm thời gian phát triển đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm và bảo mật thông tin

Các phương pháp DevOps tốt nhất
Chúng tôi nâng tầm làm việc nhóm và quy trình phát triển sản phẩm.
 • Tự động hóa triển khai

 • Tự động hóa kiểm thử

 • Kiểm soát phiên bản

 • Phát hành & Đánh giá

Tình huống DevOps

  Tổ chức tài chính - DevOps & CI/CD

  Các ngân hàng cần liên tục cập nhật hoặc xây dựng hệ thống phần mềm để đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường, sự đổi mới liên tục của FinTech và tuân thủ quy định; làm thế nào để nhanh chóng triển khai, phát triển và lặp đi lặp lại để trở thành chìa khóa thành công bắt kịp thị trường.

  Việc áp dụng DevOps và tự động hóa CI / CD có thể tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức trong việc tích hợp liên tục, triển khai, thử nghiệm và chuyển giao phiên bản trong quá trình kết hợp việc phát triển và giải phóng nhân lực để phát triển một cách hợp lý. Bên cạnh đó, việc xem xét mã tự động có thể giúp phát hiện bất thường trong các chương trình ở giai đoạn đầu để đảm bảo chất lượng sản phẩm.