InsureRing Quy tắc bảo hiểm xác thực tự động

Chuyển đổi quản lý để giải quyết các thử thách trong tương lai

Hiệu quả nâng cấp quản lý sản phẩm bảo hiểm

Bắt đầu với Quy tắc bảo hiểm Xác thực tự động

Một hình thức xác thực tự động mới để ra mắt sản phẩm bảo hiểm linh hoạt, điều chỉnh quy tắc bảo lãnh phát hành và tuân thủ quy định với khả năng mở rộng nâng cao cho các nền tảng bảo hiểm khác nhau, giúp các công ty bảo hiểm đáp ứng với những thay đổi nhanh chóng của thị trường và tối ưu hóa hiệu quả quản lý sản phẩm bảo hiểm.

InsureRing: Hãy nghĩ lớn để tạo ra Quy tắc xác thực tự động

Xây đựng quy tắc, chính sách và toàn bộ quy trình kiểm tra cho quản lý bảo hiểm
 • Khởi đầu nhỏ

  Tương thích với Microservice

  Thiết kế với hệ thống kiến trúc không phụ thuộc nhỏ gọn

 • Nhẹ nhàng và Nhanh chóng

  Dịch vụ API nhẹ nhàng

  Nâng cấp mở rộng máy chủ và người dùng cuối

 • Hình thức quản lý mới

  Quản lý tập trung các công thức tính toán bảo hiểm

  Cung cấp các dịch vụ sáng tạo trong sự kết hợp linh hoạt

 • Dẫn đầu nền công nghiệp

  Công nghệ quy tắc bảo hiểm

  Logic kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm để giảm chi phí bảo trì dài hạn

Ứng dụng chính

InsureRing có công thức, quy tắc và mô-đun kiểm tra để cung cấp các kết hợp linh hoạt và tối ưu hóa việc quản lý bảo hiểm.

Kiểm kê và xác thực sản phẩm nhanh để ra mắt nhanh sau một tuần

 • Chỉ xác nhận một lần

  Không cần lập lại hệ thống kiểm thử

 • Nâng cấp hiệu quả

  Thời gian ra mắt sản phẩm giảm 90% để đạt được tốc độ tung ra thị trường

 • Đơn giản hóa quá trình

  Cải thiện độ chính xác và tính nhất quán của dữ liệu để đơn giản hóa và tăng tốc độ ra mắt sản phẩm

Các ứng dụng của InsureRing
Cải thiện hiệu quả hoạt động từ xác thực sản phẩm đến trực tuyến
 • Công ty bảo hiểm số thông thường

 • Bảo hiểm số

 • Phần mềm trung gian bảo hiểm tài sản

 • Phần mềm trung gian bảo hiểm nhân thọ

 • Nền tảng nhân viên và đại lý

Câu chuyện thành công

  Hệ thống Bảo hiểm trên điện thoại, web, ứng dụng

  Xây dựng web và ứng dụng bảo hiểm với 4 mô-đun hệ thống độc quyền cho Bảo hiểm Fubon Life, với cơ chế xác minh và thanh toán từ bên thứ 3, cung cấp trải nghiệm bảo hiểm nhanh chóng và tối ưu hóa.

  Kế hoạch hệ thống nhóm Bảo hiểm

  Xây dựng hệ thống chính thức và hình thức thanh toán điện tử của bảo hiểm Shin Kong, giúp giảm 50% chi phí và đơn giản hóa 60% thời gian, sản phẩm được ra mắt với tích hợp tối ưu hóa nhóm dữ liệu trong bảo hiểm.

  Nền tảng bảo hiểm ô tô

  Xây dựng nền tảng bảo hiểm ô tô trực tuyến tương tác bằng cách dùng dữ liệu phân tích đề xuất cá nhân hóa để cung cấp đúng mảng dịch vụ và tăng lượng khách hàng thân thiết.

Khách hàng của chúng tôi