Giải pháp không gian địa lý GIS

Hình dung thành công trong kinh doanh với việc ra quyết định dựa trên dữ liệu

Ra quyết định dựa trên dữ liệu

Phân tích không gian hỗ trợ GIS

Với các công cụ phân tích dữ liệu không gian và thông tin vị trí GIS, doanh nghiệp có thể trực quan hóa thông tin địa lý để tạo ra hình thức đồ họa trực quan nhằm phân tích và ra quyết định tốt hơn. Việc thu thập, hợp nhất và sử dụng dữ liệu hiệu quả là bắt buộc; TPIsoftware có công nghệ và công cụ dữ liệu đặc biệt để nâng cao khả năng ra quyết định và dự báo kinh doanh, cung cấp thông tin dực trên nền tảng chiến lược được tối ưu hóa và cạnh tranh cho các dịch vụ tài chính một cách chính xác, lập kế hoạch môi trường, thiết bị và phân bổ nguồn tài nguyên.

Dịch vụ dữ liệu không gian GIS đa dạng

Hiện thực hóa quản lý vận hành thông minh và bảo trì bền vững thông qua đánh giá dự án, triển khai, giao diện dữ liệu không đồng nhất, chẩn đoán thời gian thực và cơ chế nhắc nhở cảnh báo, giám sát giao diện đồ họa và điều khiển thông minh.
 • Trực quan hóa không gian địa lý

  Công cụ đồ họa

  Một nền tảng tích hợp thực tế ảo kết hợp đồ thị 2D và 3D để tạo giao diện đồ họa trực quan cho các phân tích không gian địa lý khác nhau

 • Điều khiển tự động

  Điều khiển tự động thông minh

  Kết nối điều khiển tự động thông minh với kích thước để giảm thời gian triển khai giải pháp GIS

 • Thông báo cảnh báo

  Giao hàng an toàn & Cảnh báo sớm

  Cảnh báo và chủ động thông báo qua email và các dịch vụ nhắn tin tức thời để cảnh báo sớm; có thể được kết nối với nhân viên bảo vệ và cảnh sát

 • Tích hợp & khả năng mở rộng

  Thiết kế có khả năng mở rộng cao

  Tất cả các trường và mô-đun đều có sẵn để cấu hình và thay đổi quy mô linh hoạt với hợp nhất dữ liệu

Khung ứng dụng

Chúng tôi có đội ngũ chuyên nghiệp nhất để xây dựng kiến trúc Cloud công cộng / riêng tư cho GIS

Chúng tôi cung cấp công nghệ không gian địa lý GIS tốt nhất

 • Nhóm dữ liệu

  Một nhóm chuyên nghiệp sẽ phân tích, diễn giải và tích hợp dữ liệu trên các hệ thống khác nhau cho doanh nghiệp

 • Giao diện tích hợp

  Hiển thị trực quan chính xác các kết quả phân tích dữ liệu không gian với công cụ GIS để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra quyết định và dự báo kinh doanh

 • Dịch vụ bền vững

  Các dịch vụ giá trị gia tăng áp dụng dữ liệu bổ sung để phản hồi nhanh chóng với những thay đổi của thị trường

Chúng tôi có các chuyên gia trong ngành phân tích không gian và khoa học dữ liệu
Xây dựng ứng dụng GIS tốt nhất phù hợp với bạn
 • Dự báo rủi ro tài chính

 • Khám sức khỏe cao cấp

 • Quản lý tòa nhà thông minh

 • Theo dõi thời gian hoạt động thực tế của phương tiện giao thông

Câu chuyện thành công

  Giám sát thông minh các phương tiện giao thông

  Thu thập dữ liệu hành vi của người lái xe thông qua công nghệ GIS và hệ thống hàng rào điện tử để cung cấp thông tin chi tiết về dữ liệu giám sát và quỹ đạo hoạt động. Cảnh báo sẽ được gửi khi xảy ra các sự việc như chạy quá tốc độ, xe không người lái, tăng tốc đột ngột và các báo cáo tùy chỉnh được tích hợp với nghiệp vụ thông minh cũng luôn có sẵn.

  Hệ thống GIS đối với đối tượng được bảo hiểm

  Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm thông tin địa lý của đối tượng được bảo hiểm trước khi thẩm định, với cơ chế đăng nhập để kiểm soát truy cập; chuyển đổi vĩ độ và kinh độ thành phép chiếu Mercator với công thức và lớp ArcGIS tùy chỉnh để cung cấp thông tin địa lý, cũng có thể được tích hợp theo chiều ngang với Bản đồ kép của Google và Chế độ xem đường lưu thông.

  Hệ thống quản lý tài sản

  Quản lý tòa nhà và giám sát thông minh áp dụng công nghệ GIS và IoT để tuân thủ các yêu cầu của ngành tài chính. Quản lý không gian hoặc đối tượng thiết bị có thể được phân chia, tích hợp linh hoạt để cho phép quản lý tài sản một cách đáng tin cậy và an toàn hơn và đạt được mục tiêu của tòa nhà thông minh.

Tìm hiểu thêm