SysTalk.Detect Giải pháp phân tích văn bản thông minh

Đi từ Dữ liệu đến Thông tin chi tiết với AI

Trang chủ

icon-arrow

Giải pháp

icon-arrow

SysTalk.Detect

Trích xuất thông tin chi tiết từ một dữ liệu lớn

Cần có cho các hoạt động kinh doanh thông minh

Chatbot được hỗ trợ bởi AI để khai thác khả năng hiểu ngôn ngữ tự nhiên (NLU) và học từ máy tính để cung cấp dịch vụ hội thoại thông minh, giống như con người. AI phân tích văn bản để trích xuất và chuyển đổi dữ liệu khổng lồ thành thông tin có giá trị, cải thiện hiệu quả hoạt động và năng suất của doanh nghiệp.

SysTalk.Detect Phân tích văn bản thông minh một cửa

Một mô hình AI thế hệ tiếp theo với các thuật toán độc quyền, cơ chế đào tạo lại và hỗ trợ địa phương toàn diện.
 • Sàng lọc

  Hệ thống tiến hóa AI độc quyền

  Giao diện trực quan và cơ chế AI đào tạo lại để nâng cao kết quả đào tạo bằng mô hình tối ưu

 • Chính xác

  Chiến lược xử lý dữ liệu

  Ghi nhãn và phân tích dữ liệu chuyên nghiệp để cải thiện chất lượng xử lý dữ liệu lớn

 • Dịch vụ phù hợp

  Lập kế hoạch tổng thể

  Triển khai, tích hợp hệ thống nội bộ & bên ngoài, kết nối và xây dựng chức năng đáp ứng nhu cầu đa dạng

 • Dễ sử dụng

  Không có mã Code

  Mô hình đào tạo One-click không cần kỹ năng viết code để nhanh chóng tạo ra trích đoạn và các mẫu trả lời

Khung ứng dụng

Một mô hình AI hoàn chỉnh với "tối ưu hóa một cú nhấp chuột" không cần kỹ năng viết code để cải thiện độ chính xác và phân tích văn bản nhanh chóng.

Tối ưu hóa hoạt động kinh doanh chỉ với một cú nhấp chuột

 • Phát triển mô hình

  Một hệ thống phát triển AI độc quyền trích xuất thông tin chi tiết từ dữ liệu cũ có sẵn và dữ liệu mới để lưu trữ kiến thức cơ bản

 • Tăng gấp đôi năng suất

  Đơn giản hóa quy trình làm việc, giảm lỗi của con người và 80% thủ tục giấy tờ để có hiệu quả hoạt động tốt hơn

 • Nhanh nhẹn & Linh hoạt

  Chức năng so sánh văn bản của AI được điều chỉnh một cách linh hoạt để tạo và quản lý văn bản theo quy tắc một cửa tùy thuộc vào các tình huống khác nhau

Tình huống SysTalk.Detect
Cơ chế phát triển AI giúp phân tích hiệu quả và đưa ra quyết định tốt nhất cho các ứng dụng khác nhau
 • AI Yêu cầu của khách hàng

 • AI Bảo lãnh thông minh

 • AI Bồi thường thông minh

 • AI So sánh văn bản pháp lý

 • AI kiểm tra chất lượng

Câu chuyện thành công

  Quản lý lưu trữ một cửa

  Xây dựng hai mô hình AI sàng lọc là "Danh mục phá hủy kho lưu trữ" và "Chỉ số tài liệu & Bảng thời gian lưu giữ" bằng cách phân tích văn bản có chú thích và thống kê cùng giải pháp tích hợp xem xét và phê duyệt để đưa ra kết quả từ hệ thống quản lý tài liệu.

  Đề nghị trả lời từ AI

  Tạo ra một mô hình trả lời thông minh để phân tích email khiếu nại của công dân và tạo các mẫu trả lời để nhân lực và cải thiện hiệu suất lao động.

  Phân tích tài liệu y tế

  Tận dụng NLU để phân tích kết quả chẩn đoán và hồ sơ bệnh án nhằm tăng cường hệ thống giải quyết bồi thường bảo hiểm và giảm nhân lực để có hiệu quả tốt hơn; Độ chính xác của mô hình liên tục được tối ưu hóa thông qua hệ thống tiến hóa để có số liệu bồi thường tốt nhất cho người được bảo hiểm.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem trang web